areal velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal velocity

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ diện tích

    toán & tin:

    vận tốc diện tích