arealization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arealization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arealization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arealization.

Từ điển Anh Việt

  • arealization

    * danh từ

    sự phân vùng, sự tạo vùng