areal map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • areal map

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bản đồ khu vực

  bản đồ lãnh thổ

  bản đồ vùng