areal density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • areal density

  * kỹ thuật

  mật độ bề mặt

  mật độ mặt

  toán & tin:

  mật độ vùng