areal erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal erosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal erosion

    * kỹ thuật

    xâm thực trên mặt