areal derivative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal derivative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal derivative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal derivative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal derivative

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đạo hàm diện tích