area meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area meter

    * kỹ thuật

    máy đo bề mặt vùng