area tie line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area tie line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area tie line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area tie line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area tie line

    * kỹ thuật

    điện:

    đường nối khu vực