area light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area light

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cửa nhận ánh sáng

  khu vực ánh sáng

  lỗ nhận ánh sáng

  ô nhận ánh sáng