area moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area moment

  * kỹ thuật

  điện:

  mômen diện tích

  vật lý:

  môment tĩnh