air mile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air mile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air mile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air mile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air mile

    * kinh tế

    dặm địa lý

    dặm hàng không

Từ điển Anh Anh - Wordnet