acid soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid soil

    * kỹ thuật

    đất axit

    đất chua