acidose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidose.

Từ điển Anh Việt

  • acidose

    /'æsidous/

    * danh từ

    (y học) sự nhiễm axit