acid bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid bath

  * kinh tế

  thùng axit

  * kỹ thuật

  dung dịch axit

  hóa học & vật liệu:

  bể axit

  nước tẩy kim loại

  thùng axit

  vật lý:

  chậu (rửa) axit