aciduria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aciduria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aciduria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aciduria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aciduria

    * kỹ thuật

    y học:

    axit niệu