acidify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidify.

Từ điển Anh Việt

 • acidify

  /ə'sidifai/

  * ngoại động từ

  Axit hoá

  * nội động từ

  thành axit, hoá chua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidify

  * kinh tế

  axit hóa

  * kỹ thuật

  axit hóa

  bị chua

  gây axit hóa

  tính axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet