acidulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidulate.

Từ điển Anh Việt

 • acidulate

  /ə'sidjuleit/

  * ngoại động từ

  làm cho hơi chua

  pha axit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidulate

  * kinh tế

  chất axit hóa

  * kỹ thuật

  axit hóa

  hóa học & vật liệu:

  làm cho chua

  làm chua

  pha axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet