acid lava nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid lava nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid lava giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid lava.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid lava

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dung nham lava