acidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidness.

Từ điển Anh Việt

  • acidness

    xem acid