acidosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidosis.

Từ điển Anh Việt

 • acidosis

  * danh từ

  sự nhiễm axit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidosis

  * kinh tế

  sự nhiễm axit

  * kỹ thuật

  y học:

  sự nhiễm axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acidosis

  abnormally high acidity (excess hydrogen-ion concentration) of the blood and other body tissues