acidize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acidize

    * kỹ thuật

    axit hóa

    xử lý bằng axit