acid scrubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid scrubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid scrubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid scrubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid scrubber

    * kinh tế

    máy rửa acid