acid level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid level

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mức axit

  ô tô:

  mức dung dịch điện phân