absorption vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption vessel

    * kỹ thuật

    bình hấp thụ