absorption pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption pit

    * kỹ thuật

    giếng thu

    xây dựng:

    hố thu