absorption current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption current.

Từ điển Anh Việt

 • absorption current

  (Tech) dòng hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption current

  * kỹ thuật

  dòng hấp thụ

  điện:

  dòng điện hấp thụ