absorption test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption test

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm hút thu

  xây dựng:

  sự thí nghiệm hấp thụ

  thí nghiệm hút thu