absorption bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption bed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đệm thấm