absorption edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption edge

    * kỹ thuật

    giới hạn hấp thụ