absorption meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption meter

  * kinh tế

  máy đo độ hấp thụ

  * kỹ thuật

  hấp thụ kế

  máy đo hấp thụ ánh sáng

  điện lạnh:

  máy đo độ hấp thụ