absorption cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption cell.

Từ điển Anh Việt

 • absorption cell

  (Tech) tổ hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption cell

  * kỹ thuật

  bình hấp thụ

  điện tử & viễn thông:

  tế bào hấp thụ