absorption unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption unit

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bộ phận hấp thụ

  tổ hấp thụ

  xây dựng:

  vật hút âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorption unit

  a unit for measuring absorption