absorption basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption basin

    * kỹ thuật

    bể tiêu năng