absorption pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption pump

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy bơm hấp thụ