absorption column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption column

  * kinh tế

  cột hấp thụ

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  cột hấp thụ

  xây dựng:

  cột hút thu

  tháp hấp thu

  tháp hút thu