absorption trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption trap.

Từ điển Anh Việt

  • absorption trap

    (Tech) cái bẫy hấp thu