absorption tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption tower

    * kinh tế

    tháp hấp thụ

    * kỹ thuật

    hấp thụ