absorption index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption index.

Từ điển Anh Việt

  • absorption index

    (Tech) chỉ số hấp thu