absorption trench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption trench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption trench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption trench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption trench

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hào hấp thụ

  hố thấm nước bẩn

  mương thu