absorption point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption point

    * kinh tế

    điểm bão hòa