absorption line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption line

    * kỹ thuật

    vạch hấp thụ

    điện lạnh:

    đường cong hấp thụ