absorption rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption rate

  * kinh tế

  mức hấp thụ

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mức ngấm nước

  tốc độ hút thu

  y học:

  tốc độ hấp thu