absorption link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường hấp thụ