absorption band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption band

    * kỹ thuật

    dải hấp thụ

    đám hấp thụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • absorption band

    a dark band in the spectrum of white light that has been transmitted through a substance that exhibits absorption at selective wavelengths