absorption thickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption thickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption thickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption thickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorption thickness

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bề dày hút thu