absorption refrigeration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorption refrigeration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorption refrigeration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorption refrigeration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorption refrigeration

  * kinh tế

  chu trình hấp thụ máy lạnh

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  làm lạnh hấp thụ