gây trong Tiếng Anh là gì?

gây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây

  xem cãi nhau

  xem gây ra

  lơ là một giây là gây tai nạn ngay it only takes a second's inattention to cause an accident

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gây

  * verb

  to quarrel

  * verb

  to excite; to cause; to create

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gây

  (1) to cause, bring about, create, set up; (2) to quarrel