gây gỗ trong Tiếng Anh là gì?

gây gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây gỗ

  * dtừ

  aggressiveness, chicanery

  * nđtừ

  ruffle

  * ttừ

  aggressive

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gây gỗ

  to pick a fight, start a quarrel