gây lo âu trong Tiếng Anh là gì?

gây lo âu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây lo âu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gây lo âu

    * ngđtừ

    misgive