gây thù trong Tiếng Anh là gì?

gây thù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gây thù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gây thù

  * đtừ

  to create enemies

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gây thù

  * verb

  to create enemies

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gây thù

  to create enemies